Boeren naar rechter om 'doodsteek' oud-Hollandse koeienrassen

Boeren met vleesvee, natuurbegrazers en zeldzame rassen stappen naar de rechter uit protest tegen de nieuwe mestregels. Ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door de maatregelen die zijn bedoeld om de melkveestapel in te dammen.